ارسال کمک های بازاریان نوعدوست شهرستان لاهیجان به مناطق سیل زده استان لرستان