اطلاعیه عدم برگزاری انتخابات اتحادیه صنف زرگران شهرستان لاهیجان

اعضای محترم اتحادیه صنف زرگران شهرستان لاهیجان

باتوجه به بخشنامه دریافتی مبنی بر عدم برگزاری انتخابات صنفی در سراسر کشور، انتخابات اتحادیه صنف زرگران مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ کان لم یکن تلقی گردیده و زمان برگزاری انتخابات مذکور متعاقبا اعلام خواهد گردید.

 

هیات اجرایی برگزاری انتخابات

اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان لاهیجان