اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف لاهیجان

یوسف اکبری پور

رئیس اتاق اصناف شهرستان لاهیجان

رئیس اتحادیه صنف بنگاه های معاملات ملکی و اتومبیل

محمود صفارنیا

نایب رئیس اول اتاق اصناف شهرستان لاهیجان

رئیس اتحادیه صنف لوازم طبی و بهداشتی

سید علی پورجلالیان

نایب رئیس دوم اتاق اصناف شهرستان لاهیجان

رئیس اتحادیه صنف قنادان

حامد محمدی

دبیر اتاق اصناف شهرستان لاهیجان

رئیس اتحادیه صنف رایانه و تلفن همراه

جمال احمدی مقدم لاهیجی

خزانه دار اتاق اصناف شهرستان لاهیجان

رئیس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه