برگزاری آزمون درودگری با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و اتحادیه صنف درودگران شهرستان لاهیجان