برگزاری انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان لاهیجان

انتخابات تعیین هیات مدیره و بازرسان انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان لاهیجان برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرس برای مدت چهار سال با رای مجمع عمومی انتخاب شدند.

هیات مدیره و بازرس منتخب به ترتیب آراء :

  1. یوسف فیض ۳۱۶ رای (هیات مدیره)
  2. سجاد تدریس حسنی ۲۹۱ رای (هیات مدیره)
  3. محمد اثنی عشری ۲۲۵ رای (هیات مدیره)
  4. میثم پور رضا ۱۸۹ رای (هیات مدیره)
  5. وحید رفیع پرهیزکار ۱۷۶ رای (هیات مدیره)
  6. سیده زهرا علوی ۲۶۲ رای (بازرس)

بر اساس فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، انجمن شهرستانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تاسیس گردیده است.