برگزاری جلسه با فرماندهی محترم سپاه ناحیه لاهیجان با موضوع راه های برخورد با متخلفین صنفی

جلسه هم اندیشی جهت ارائه روش های برخورد قاطع با متخلفین صنفی اعم از گرانفروشی، احتکار و … با حضور ریاست محترم اتاق اصناف شهرستان آقای یوسف اکبری پور ، ریاست محترم اداره صنعت، معدن و تجارت آقای حسین نیا، فرمانده حوزه مقاومت بسیج اصناف سپاه ناحیه لاهیجان برادر میلاد پاینده، بازرسین اتاق اصناف، بازرسین اداره صنعت، معدن و تجارت، مسئول انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان برادر میلاد رستم نژاد با فرماندهی محترم سپاه ناحیه لاهیجان جناب سرهنگ حسینی برگزار گردید.