برگزاری جلسه کمیته ی فرعی تنظیم بازار در اتاق اصناف شهرستان لاهیجان

با توجه به حساسیت موجود و وضعیت اقتصادی بازار جلسه ی مذکور با حضور ریاست محترم اداره صنعت؛ معدن و تجارت جناب آقای مهندس حسین نیا و رئیس اتاق اصناف جناب آقای اکبری پور و روسای اتحادیه ها در مورخه ۹۷/۰۶/۰۷ در اتاق اصناف شهرستان برگزار گردید.