برگزاری کارگاه آموزشی احکام تجارت و کسب و کار

همزمان با آغاز هفته ی بسیج کارگاه آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (فقه بازار) برای صنوف مختلف با سخنرانی حجت الاسلام علی نیا و ریاست محترم اداره صنعت،معدت و تجارت مهندس حسین نیا در سالن جلسات اتاق اصناف برگزار گردید؛ همچنین در جلسه ی مذکور کتاب فقه بازار اسلامی و بروشور قانون نظام صنفی بین شرکت کنندگان توزیع گردید.