تهیه و توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی توسط اتاق اصناف شهرستان لاهیجان در قالب رزمایش کمک مؤمنانه و طرح مواسات

کلیپ رزمایش کمک مؤمنانه و طرح مواسات اتاق اصناف شهرستان لاهیجان