جشنواره جوان خلاق لاهیجی

نخستین جشنواره جوان خلاق لاهیجی باعنوان شهید کریمی

از ۱۸ الی ۳۵ سال

هدف جشنواره :

بمنظور شناسایی، معرفی الگوها و تجلیل از جوانان برتر شهرستان لاهیجان با هدف زمینه سازی ارزش های متعالی، خلاقیت، افزایش نشاط اجتماعی، روحیه خودباوری، ایجاد زمینه های مشارکت در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی، حمایت از فعالیت های هویت آفرین، ابداع و ابتکار، الگوسازی مناسب، شناسایی و ارزش نهادن به اندیشه های سازنده جوانان ایران اسلامی جسنواره جوان خلاق با عنوان شهید ابوالحسن کریمی اولین فرماندار و دادستان ولایت مدار وئ انقلابب لاهیجان برگزار میگردد.

محورها :

انتخاب جوان خلاق در زمینه های قرآنی، طلاب و روحانیون، فرهنگی، ورزشی، کشاورزی، کارآفرین، اجتماعی، دانشگاهی، رسانه ای، ابتکار و اختراع، دهیاری و شوراها، مدیریت، بهداشت و درمان، فنی و مهارتی و …

بخش ویژه : دانش آموزی (۱۴ الی ۱۸ سال) و توانخواهان

ثبت نام : http://ycl.liau.ac.ir

شروع ثبت نام : ۲۲ شهریور ۹۹

پایان ثبت نام : ۴ دی ماه ۹۹

دبیرخانه : اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان

تلفن : ۰۱۳۴۲۳۴۳۰۱۲ و ۰۱۳۴۲۳۳۵۲۸۳