سال نو مبارک

در پس گردش سالها، ماهها و روزها پیامی برای آدمی نهفته است که آن را نیک دریابد.

امسال این پیام در هفت سین ایرانیان با سلامتی گره خورده است.

روزگارتان مملو از سلامتی باد.

سال نو بر خانواده بزرگ اصناف مبارک.

روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان لاهیجان