طرح فرهنگی حمایتی یک کاسب یک دانش آموز

طرح فرهنگی حمایتی یک کاسب یک دانش آموز از امروز در بین خانواده های بی بضاعت حاشیه شهر یا مناطق دور افتاده شهرستان با مشارکت کسبه خیر شروع شد.

میلاد پاینده فرمانده حوزه ی مقاومت بسیج اصناف شهرستان لاهیجان اظهار داشت :

بسته ی حمایتی از کسبه ی مشارکت کننده در طرح یک کاسب یک دانش آموز جمع آوری و با همکاری و شناسایی دانش آموزان نیازمند توسط حوزه دانش آموزی شهرستان لاهیجان در بین دانش آموزان دارای خانواده بی بضاعت تقسیم شده است.

وی یادآور شد : شروع این طرح از سال گذشته بود و در سه مقطع مهم ماه رمضان، بازگشایی مدارس و پایان سال حوزه مقاومت بسیج اصناف با همکاری کاسبان خیر به دانش اموزان نیازمند کمک می کنند. این بسته های حمایتی شامل پوشاک ؛ اقلام خوراکی ؛ کفش و … است که توسط کاسبان مشاغل مختلف لاهیجان تهیه شده و در بین خانواده های نیازمند توزیع می شود.