طرح یک کاسب و یک دانش آموز

کمک های اهدایی اتاق اصناف و حوزه مقاومت بسیج اصناف سپاه ناحیه لاهیجان به دانش آموزان نیازمند در راستای طرح یک کاسب و یک دانش آموز