نتیجه انتخابات برگزار شده اتحادیه صنف فروشندگان لوازم التحریر و خدمات رایانه ای شهرستان لاهیجان

تاریخ برگزاری انتخابات: پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹۹


داوطلبین هیأت مدیره (۱۰ نفر)
* توجه: لیست داوطلبین به ترتیب تعداد آراء اخذ شده آنها می باشد.

ردیف: ۱
نام و نام خانوادگی: عباس شمس کهن
تعداد رأی: ۶۶
رتبه: ۱
 
ردیف: ۲
نام و نام خانوادگی: مهدی عاطف صفری
تعداد رأی: ۳۷
رتبه: ۲
 
ردیف: ۳
نام و نام خانوادگی: غلامرضا متشبث
تعداد رأی: ۱۴
رتبه: ۳
 
ردیف: ۴
نام و نام خانوادگی: اسمعیل قدیمی
تعداد رأی: ۱۰
رتبه: ۴
 
ردیف: ۵
نام و نام خانوادگی: مهدی تم زار
تعداد رأی: ۹
رتبه: ۵
 
ردیف: ۶
نام و نام خانوادگی: علیرضا هنرمند
تعداد رأی: ۷
رتبه: ۶
 
ردیف: ۷
نام و نام خانوادگی: اکبر لطیفی بیدرونی
تعداد رأی: ۵
رتبه: ۷
 
ردیف: ۸
نام و نام خانوادگی: فاطمه آقائی کماچالی
تعداد رأی: ۴
رتبه: ۸
 
ردیف: ۹
نام و نام خانوادگی: علیرضا محمدی نژادکنفگورابی
تعداد رأی: ۳
رتبه: ۹
 
ردیف: ۱۰
نام و نام خانوادگی: ربابه اخشیک
تعداد رأی: ۱
رتبه: ۱۰
 

داوطلبین بازرس (۳ نفر)
* توجه: لیست داوطلبین به ترتیب تعداد آراء اخذ شده آنها می باشد.

نام و نام خانوادگی: ابراهیم هنرمند
تعداد رأی: ۳۳
سمت: بازرس اصلی
 
نام و نام خانوادگی: محمود سلطان زاده
تعداد رأی: ۲۲
سمت: بازرس علی البدل
 
نام و نام خانوادگی: حسن فلاح خوش چهره بازکیائی
تعداد رأی: ۹
سمت: بدون سمت