گشت مشترک بازرسی از فروشگاه ها و سوپر مارکت های شهرستان لاهیجان

انجام گشت مشترک توسط بازرسان اتاق اصناف، تعزیرات، بهداشت و اداره صمت از فروشگاهها و سوپرمارکت های شهرستان لاهیجان